Gade i Sejs, 1925 - 29

Om huse og mennesker på Julsøvænget…

Ved dette arrangement vil Henrik Felding fortælle om husene på Julsøvænget og de mennesker, som bor der. 

Læs mere→

Sejs-Svejbæks lokalhistorie – en introduktion

En beskrivelse, der giver et kort indblik i Sejs-Svejbæks historie fra år  1800 til i dag.

Læs mere →

En fremragende bog

Køb Lokalhistorisk Forenings bog “Fra fattighuse til velfærdsvillaer” om Sejs-Svejbæks historie fra 1945 frem til nutiden.

Læs mere →

Han fik Sindbjerg og Stoubjerg fredet

Herman Rasmussen fortæller om redaktør Sophus Sørensen, der i 1919 fik lyngbakkerne fredet.

Læs mere →

H.C. Andersens fortælling fra Sejs Hede

Om indholdet og tilblivelsen af samt kendskabet til Ib og lille Christine, som blev til under HCA’s ophold i Silkeborg.

Min barndom og ungdom i Svejbæk

Læs Josef A. Jørgensens erindringer fra barndoms- og ungdomstiden i Svejbæk i 1940’erne og 1950’erne.

Læs mere →

Anekdoter fra Sejs-Svejbæk

Læs Kristian Trampedachs nye anekdoter om bl.a. børn, der sejler alene til Laven, og om slagter Kaj med den kvikke replik.

 Læs mere →

 

Konfirmationer i Sejs-Svejbæk før og nu

Ulla Andersen om konfirmation i Linaa Kirke og fest under beskedne forhold. Konfirmationer fra 1920 til i dag.

Læs mere →

 

Osrask fra Sejs – var han soldat i 1864?

En fortælling om Rasmus Nielsen fra Sejs Snævringen: træskomand, slagsbroder, drukkenbolt og i strid med Hjejlens kaptajn.

Læs mere →

Om mennesker og huse på Julsøvænget…

Ved dette arrangement vil Henrik Felding fortælle om husene på Julsøvænget og de mennesker, der bor der.

Gade i Sejs, 1925 - 29

Sejs-Svejbæks lokalhistorie – en introduktion

En kort beskrivelse, der giver et indblik i Sejs-Svejbæks historie

Læs mere →

En fremragende bog

Køb Lokalhistorisk Forenings bog “Fra fattighuse til velfærdsvillaer” om Sejs-Svejbæk fra  1945 frem til nutiden.

Læs mere →

Han fik Sindbjerg og Stoubjerg fredet

Herman Rasmussen fortæller om redaktør Sophus Sørensen, der fik fredet lyngbakkerne i 1919.

Læs mere →

H.C. Andersen

Om indholdet og tilblivelsen af samt kendskabet til Ib og lille Christine, som blev til under HCA’s ophold i Silkeborg.

Læs mere →

 

Min barndom og ungdom i Svejbæk

Læs Josef A. Jørgensens interessante erindringer fra barndoms- og ungdomstiden i Svejbæk i 1940’erne og 1950’erne.

Læs mere →

 

Anekdoter fra Sejs-Svejbæk

Læs Kristian Trampedachs nye anekdoter om bl.a. børn, der sejler alene til Laven, og om slagter Kaj med den kvikke replik.

 Læs mere →

 

Konfirmationer i Sejs-Svejbæk før og nu

Konfirmation i Linaa Kirke og konfirmationsfest under beskedne forhold. Om konfirmationer fra 1920 til i dag.

Læs mere →

 

Osrask fra Sejs – var han soldat i 1864?

En fortælling om Rasmus Nielsen fra Sejs Snævringen: træskomand, slagsbroder, drukkenbolt og i strid med Hjejlens kaptajn.

Læs mere →

Udsigt-mod-Stoubjerg.-Maleri-Christian_Zacho.-1909
Svejbaeksnaevringen.-Indsejlingen-til-Julsoe.-Postkort-1908.
Hjejleselskabets-anloebsbro-ses-til-hoejre-og-i-baggrunden-omraadet-omkring-Himmelbjerget-.-Fotograf-Ukendt-Silkeborg-Arkiv-B14672-1910
previous arrow
next arrow

Sejs-Svejbæk

SEJS-SVEJBÆK LOKALHISTORISKE FORENING
sslokalhistorie@gmail.com

Formand:
Klaus Erichsen
Brombærvej 21, Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
Tlf. 53832021

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening

Foreningen indsamler, registrerer, bevarer og formidler materiale og data om Sejs-Svejbæks historie