Velkommen til oplysninger om foreningens aktiviteter. Vi håber, du finder noget, der fanger din interesse. Det vil glæde os, hvis du vil deltage i et af vores arrangementer. De bliver annonceret efterhånden som aftalerne falder på plads. 

Vi er en flok engagerede mennesker, som synes det er spændende hele tiden at indsamle, registrere, bevare og formidle materiale om vort naturskønne områdes historie.

Foreningen afholder hvert år 4-6 medlemsarrangementer i form af foredrag, billedforedrag, inspirationsaftener, fortællinger og vandreture. Møder foregår normalt i Multihuset, Julsøvej 126.

Arrangementerne annonceres ved udsendelse af mails direkte til medlemmerne, via hjemmesiden og via “Foreningsnyt”, der uddeles både i Sejs-Svejbæk og Linå Sogn.

Herudover suppleres hjemmesiden løbende med nye fortællinger og billeder efterhånden som materialerne kommer ind og bliver bearbejdet.

Foreningen har eget arkiv, hvor vi opbevarer skriftligt materiale, fotografier m.v.

Det er bestyrelsen, som har ansvaret for opgaverne. Men herudover er der etableret en arbejdsgruppe, som også er opsøgende i forhold til medlemmer og andre, som kan bidrage med ny viden.

Formidling af den viden, vi indsamler, sker både via møderne, hjemmesiden og udsendelser direkte til medlemmerne.

Kontakt os, hvis du ligger inde med noget, som måske kan have vores interesse. Alle materialer leveres naturligvis retur efter gennemlæsning/scanning.