Han fik Sindbjerg og Stoubjerg fredet

Om redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg Avis, der fik fredet lyngbakkerne Sindbjerg og Stoubjerg.

Læs mere →