Generalforsamling 2020 samt foredrag – Når jeg bliver gammel.

Sejs Plejecenter – fotograf Stig Andersen

Onsdag, den 26. februar 2020, kl. 19.00, Multihuset, store sal, Julsøvej 126, Sejs-Svejbæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling efter generalforsamlingen foredrag: “Når jeg bliver gammel” – Plejehjemsforhold før og nu.

Aftenen starter med ordinær generalforsamling. (se nedenstående dagsorden)

Efter generalforsamlingen vil der være kaffepause, hvorefter Herman Rasmussen vil fortælle om Plejehjemmet ”Skrænten” i Linå, der fungerede i perioden 1955 – 2004.

Marianne Therkildsen, som var den første leder af Sejs Plejecenter, fortæller herefter om overgangen fra ”Skrænten” til Sejs Plejecenter, Lyngvej 2.  Vi hører også om, hvilke forhold beboerne kom fra på ”Skrænten” – til det nye Plejecenter nede i Sejs.

I pausen er foreningen vært ved lidt drikkelse (kaffe, sodavand, øl). Gratis arrangement for medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2020
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag:
 7. Valg:
 8. * Formand Kai Laursen, 2 årig periode (villig til genvalg)
 9. * Bestyrelsesmedlem Mona Bæk Laursen, 2 årig periode(villig til genvalg)
 10.  Revisor Conny Lyngholm Moeslund, 2 årig periode (villig til genvalg)
 11. Eventuelt

*)Jf. foreningens vedtægter, § 5 samt § 6.pkt. 4, vælges formanden på generalforsamlingen. Kassereren er på valg, som bestyrelsesmedlem. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig – og her vælges kassereren.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag, den 17.02.2020

Vi gør venligst opmærksom på, at kontingent for 2020 skal være betalt, inden generalforsamlingen eller ved generalforsamlingen, for at man kan være stemmeberettiget.

Info om kontingentbetaling: Årligt kontingent for 2020: Pr. medlem: 75 kr. Pr. husstand: 125 kr.

Kontingent bedes venligst indbetalt på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland: 6190-0010833663

Kontingent kan dog betales, kontant/eller pr. mobilepay 20146613 (Mona) på et af vore møder.

Kontakt: Kasserer Mona Bæk Laursen- mobil 2014 6613,

Formand Kai Laursen, Tyttebærvej 13, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg,  mobil:2144 1370, mail :lokalhist.2019@youseepost.dk