Foreningens historie

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske forening er stiftet den 13. januar 2003.

Men reelt starter arbejdet med lokalhistorien allerede i 1997, hvor Erling Madsen, der omkring 1990 sammen med sin kone Tove flyttede til Sejs, begyndte at indsamle oplysninger og oprettede en hjemmeside, som han i nogle år drev alene og for egen regning. Arbejdet blev efterhånden for omfattende, så sammen med andre interesserede Sejs-Svejbæk borgere blev der indkaldt til den stiftende generalforsamling.

Foreningens valgte har udført et stort arbejde med lokalhistorien og dermed ydet et uvurderligt arbejde med at sikre den store mængde viden om lokalområdets historie, som vi i dag ligger inde med og – ikke mindst – med de mange medlemsarrangementer.

Foreningens første bestyrelse og øvrige valgte var følgende:
Bente Rytter (formand), Lisbet Jørgensen (kasserer), Hans Peter Bertelsen (sekretær),  Erling Madsen (bestyrelsesmedlem/webmaster),  Kai Laursen (suppleant),  Mona Bæk Laursen (revisor), Anni Nyfeldt (revisor) og Jørgen Kirkegaard (revisorsuppleant). 

2004:
Lisbet Jørgensen ændrer rolle til bestyrelsesmedlem. Rita Nielsen (ny kasserer),  Bent Pedersen (ny revisorsuppleant). Erik Rytter (uden for bestyrelsen) overtager hjemmesiden, da Erling Madsen fratræder.

2007:
Lisbet Jørgensen fratræder. Ida Beck bliver nyt bestyrelsesmedlem.

2009: 
Connie Lyngholm Moeslund ny revisor, da Anni Nyfeldt fratræder.

2011:
Nye bestyrelsesmedlemmer: Kristian Trampedach og Jørgen Sørensen, da Hans Peter Bertelsen og Ida Beck fratræder.

2015:
Formandsskifte til Kai Laursen, da Bente Rytter flytter fra området og udtræder af bestyrelsen. Bent Pedersen bliver ny sekretær, da Jørgen Sørensen ønsker at blive best.suppleant i stedet for Kai Laursen.  Keld Melgaard Kristensen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Kristian Trampedach fratræder. Aase Brændstrup bliver ny revisorsuppleant i stedet for Bent Pedersen. 

2016: Erna Kajhøj bliver ny best.suppleant, da Jørgen Sørensen fratræder.

2017: Herman Rasmussen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Keld Melgaaard Kristensen fratræder.

2018: Rita Nielsen fratræder som kasserer og Mona Bæk Laursen tiltræder. Stig Andersen bliver nyt bestyrelsesmedlem og sekretær, da Bent Pedersen skifter til revisorposten i stedet for Mona Bæk Laursen. Per Poulsen bliver ny best.suppleant, da Erna Kajhøj fratræder.

Navnene på den nuværende bestyrelse kan ses under punktet ”Om foreningen”.

2018:
Ny hjemmeside etableres i et samarbejde mellem Jørgen Frimodt Hansen, Mona Bæk Laursen og Stig Andersen. Dog fortsat med link til den gamle.