Foreningens historie

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske forening er stiftet den 13. januar 2003.

Siden da har foreningens valgte udført et uvurderligt arbejde med at sikre den store mængde viden om lokalområdets historie, som vi i dag ligger inde med. Den er blevet formidlet bl.a. via medlemsarrangementer, foreningens egen hjemmeside og bogen “Fra fattighuse til velfærdsvillaer. Sejs-Svejbæk 1945-2022”.

Reelt startede arbejdet med lokalhistorien allerede i 1997, hvor Erling Madsen, der omkring 1990 sammen med sin kone Tove flyttede til Sejs, begyndte at indsamle oplysninger og oprettede en hjemmeside, som han i nogle år drev alene og for egen regning. Arbejdet blev efterhånden for omfattende, så sammen med andre interesserede Sejs-Svejbæk borgere blev der indkaldt til den stiftende generalforsamling.

Valgt på generalforsamlingen i 2003 blev følgende:
Bente Rytter (formand)
Lisbet Jørgensen (kasserer)
Hans Peter Bertelsen (sekretær)
Erling Madsen (bestyrelsesmedlem/webmaster)
Kai Laursen (suppleant)
Mona Bæk Laursen (revisor)
Anni Nyfeldt (revisor)
Jørgen Kirkegaard (revisorsuppleant). 

2004:
Lisbet Jørgensen ændrer rolle til bestyrelsesmedlem. Rita Nielsen bliver ny kasserer og  Bent Pedersen ny revisorsuppleant. Erik Rytter (uden for bestyrelsen) overtager hjemmesiden, da Erling Madsen fratræder.

2007:
Lisbet Jørgensen fratræder. Ida Beck bliver nyt bestyrelsesmedlem.

2009: 
Connie Lyngholm Moeslund bliver ny revisor, da Anni Nyfeldt fratræder.

2011:
Nye bestyrelsesmedlemmer: Kristian Trampedach og Jørgen Sørensen, da Hans Peter Bertelsen og Ida Beck fratræder.

2015:
Formandsskifte til Kai Laursen, da Bente Rytter flytter fra området og udtræder af bestyrelsen. Bent Pedersen bliver ny sekretær, da Jørgen Sørensen ønsker at blive bestyrelsessuppleant i stedet for Kai Laursen.  Keld Melgaard Kristensen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Kristian Trampedach fratræder. Aase Brændstrup bliver ny revisorsuppleant i stedet for Bent Pedersen. 

2016: Erna Kajhøj bliver ny bestyrelsessuppleant, da Jørgen Sørensen fratræder.

2017: Herman Rasmussen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Keld Melgaaard Kristensen fratræder.

2018: Rita Nielsen fratræder som kasserer og Mona Bæk Laursen tiltræder. Stig Andersen bliver nyt bestyrelsesmedlem og sekretær, da Bent Pedersen skifter til revisorposten i stedet for Mona Bæk Laursen. Per Poulsen bliver ny bestyrelsessuppleant, da Erna Kajhøj fratræder.

2018:
Ny hjemmeside etableres i et samarbejde mellem Jørgen Frimodt Hansen, Mona Bæk Laursen og Stig Andersen. Dog fortsat med link til den gamle.

2019:
Per Poulsen bliver 1. suppleant og Ulla Andersen vælges som 2. suppleant.

2021:
Ulla Andersen afløser Herman Rasmussen som bestyrelsesmedlem.
Kristian Trampedach og Klaus Erichsen vælges som suppleanter.
Herman Rasmussen afløser Aase Brændstrup som revisorsuppleant.

2022:
Klaus Erichsen afløser Kai Laursen som formand.
Vagn Nygaard afløser Klaus Erichsen som 2. suppleant.

Valgte pr. 9.2.2022:

Klaus Erichsen (formand)
Mona Bæk Laursen (kasserer)
Stig Andersen (sekretær)
Ulla Andersen (bestyrelsesmedlem)
Kristian Trampedach (1. suppleant)
Vagn Nygaard (2. suppleant)
Bent Pedersen (revisor)
Conny Lyngholm Moselund (revisor)
Herman Rasmussen (revisorsuppleant)